Inför v 22

Lite kort vad som händer framöver

Måndag mentorstid för hela klass 7E, samling tekniksalen 9.00

2/6 Idrottsklasserna  patrullkamp, övriga klasser lektioner som vanligt.
3/6 LAGDAG alla sjuor, 9.00-14.00 (Minigolf och utvärdering)
6/6 Lovdag
7/6 LAGDAG alla sjuor, 9.00-11.30 (Städning, inlämning av böcker mm) 

Onsdagen den 8/6; sommaravslutningsdag.
Samling tekniksalen 9.15.  Gemensam avslutning med sång, musik och tal utanför skolan mellan kl 9.30-ca 10.00. Därefter betygsutdelning i klassrummet och avslut av läsår 2015-2016. 

Engelska
We have been doing reading comprehension this week – diagnostic texts with the following questions that had to be answered. Those students who have some unfinished tasks have an opportunity to complete those on Monday

Matematik
Eleverna håller på med statistik. Vi gjorde en liten förändring, den inlämningsuppgift som skulle varit tills i fredags  ändrade vi till ett mindre avstämningstest på onsdag för att se att eleverna har kunskaper kring stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram. Vi försöker även hinna klart  frekvenstabell och att räkna med medelvärde och median. Flera elever har redan visat att de kan grunderna och har gått vidare med lite svårare statistikuppgifter.

NO
Vissa elever kommer att göra någon mindre komlettering i NO under början av veckan.
Inlämninsuppgift: Livets utveckling klar senast tisdag istället för i fredags.

Lag B / Marie

Inför v 21

Lite kort

På onsdag är det dags för Operation Dagsverke. Då ska eleverna samla in pengar för att hjälpa barn med funktionshinder i Mongoliet att få gå i skolan. Eleverna får arbeta hemma, hos grannar, släktingar, på företag. De kan smala in pengar genom att skramla med bössa eller sjunga, baka m.m. Om ni “anställer” någon denna dag ska ni lämna pengar tillsammans med ett kvitto som eleven har fått från skolan. Senast på tisdag behöver vi få veta vad eleverna ska göra under dagen. De elever som inte har något eget alternativ att samla in pengar på kommer till skolan kl 9.00 på onsdag.  Då kommer eleverna att grupperas för att sedan gå runt med bössa och samla in pengar. Om du behöver åka utanför skolan eller Tyresö centrum denna dag behöver vi mail från målsman som godkänner detta. Vänligen maila om detta senast måndag. 

Engelska

We have been listening to Newsreel – the news from the English-speaking world. We have been also working with grammar and vocabulary. We are going to continue practicing our listening skills and even do some reading comprehension tests.

Matematik
Eleverna har i veckan börjat med statistik. Vi börjar med att gå igenom grunderna. Tabeller, olika diagram, frekvens, medelvärde och median. Eleverna kommer nästa veckan börja arbeta med en inlämningsuppgift,
Inlämningsuppgift: Statistik

SO
Vi inleder det korta arbetsområdet i religion; Den kristna kyrkan. Planering finns här:  Den kristna kyrkan

NO
Vi fortsätter med biologi. Fredag 27 maj Inlämninsuppgift: Livets utveckling

Trevlig helg lag B / Marie

 

Inför v 20

Kort inför veckan

Måndag
Gemensam mentorstid 9.00 tekniksalen
Ingen idrott, idrottslärarna är med niorna och paddlar.

Tisdag
Besök på ungdomsmottagningen för alla klasser.  Besöket tar ca 1 timme, lärare medföljer klasserna dit:
7E kommer att få komma dit 14:30.

Engelska
We are going to work with listening comprehension (listening to the news), grammar and vocabulary

Ma
På måndag kommer eleverna göra del 2 av algebraprovet.
Uppföljning och fortsättning med statistik

NO
Börjar med biologi, Cell, Liv, organism… Mikroskopiering
Onsdag Fysikprov Tryck, Värme och Väder
NO Planering 7E

SO
Vi inleder arbetsområdet Den kristna kyrkan i religion.
Planering finns här:Den kristna kyrkan

Tyska
Länk till dokumentet “Inför prov v. 20”. https://docs.google.com/document/d/1_Q49WmobKAExMn3t7sj9ctyDgzOjpuyRpk28b_eL4yM/edit

OPERATION DAGSVERKE:
Onsdag 25/5, inte onsdagen som kommer,  är det dags för Unicefs årliga Operation Dagsverke, då elever hjälper elever i andra länder. Förra året röstade elever fram att pengar från årets insamling ska gå till att anpassa skolor i Mongoliet , så att även barn med funktionsnedsättning kan gå där.
Vi kan göra skillnad! Använd din fantasi; anordna loppis, gå ut med grannens hund, spela och sjung, panta flaskor…

Trevlig helg
Lag B / Marie