Inför Vecka 5

Hej,

Information om vårterminens PRAO från vår studie- och yrkesvägledare. Länk

 

Hej!

Har du lämnat in samtyckesblanketten för vaccinationen mot stelkramp, kikhosta och difteri?

Om inte- gör det!

Hälsningar

Anna-Lena 

 

Hej alla elever och vårdnadshavare på Nyboda skola.

Mitt namn är Christer Svensson. Under några månader kommer jag att vara tillförordnad rektor på Nyboda skola. Jag arbetar på skolan under tiden som rekryteringen av ordinarie rektor pågår. Än så länge har vi i skolledningen inte bestämt vilka arbetsuppgifter jag främst kommer att ägna mig åt. Ni är välkomna att ta kontakt med mig om det är något ni undrar över.

Kontakten kan ni ta på e-post christer.svensson@tyreso.se eller på telefon 08 578 293 85. Jag hoppas att vi kommer att få ett fint samarbete tillsammans.

Matematik

I onsdags gjorde eleverna en diagnos i algebra motsvarande E-nivå, för att se om det är några baskunskaper de behöver arbeta mer med innan provet v 6. Jag hade förväntat mig lite bättre resultat.

Du som inte fixade diagnosen så bra måste jobba extra med matten, hemma, använda fokustid, studietid eller läxläsning om du ska fixa kunskapskraven. Du som känner dig säker på grunderna fortsätter med fördjupning och svårare uppgifter på högre nivå.  Prov v 6.

LPP

8E prel planering

NO

På måndag börjar vi med sex och samlevnad.

 

SO

Vi fortsätter med första världskriget.  Området ska redovisas som rollspelet “Fredskonferensen” den 3(2 eller som ett läxförhör. Planering finns här: Första världskrige

Teknik

Planering till teknikområde Länk

Trevlig helg Lag B

Marie och Rolando

Svenska och engelska

Hej,

i och med att jag, dessvärre, vabbade hann jag inte skriva in på bloggen i veckobrevet. Här kommer därför en liten uppdatering av vad som gäller i dessa ämnen.

Svenska

Vi börjar närma oss slutet på ”Making Peace”-temat där ni kommer att få avsluta med en skriftlig reflektion kring en av bilderna från boken vi arbetar med.

Engelska

Några av er arbetar med ett tema om Hälsa. Ni andra arbetar med ett tema om mat. Vi tränar ordförståelse, meningsbyggnad och läsförståelse. Ni har också glosor till nästa torsdag. Ni hittar dessa på Classroom.

Inför vecka 4

 

Hej!

Ungdomar som är födda 2002 och senare erbjuds nu en femte vaccination mot kikhosta, difteri och stelkramp.

De fyra första vaccinationerna gavs mellan 3 månader och 5-6 år.

Era ungdomar får nu med till hemmet samtycke till vaccination.

Fyll i den och snarast tillbaka till skolan.

Samtycke och information finns också i bifogade länkar.

För 8 A, B och C är vaccinationdagen tisdag 31/1-17 kl. 09.00 och framåt

För 8 D och E är det tisdag 14/2-2017 kl. 09.30 och framåt

I länken nedan finns mer utförligt om det svenska vaccinationsprogrammet.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/22401/Vaccinationsprogram-barn-15060.pdf

Hälsningar

Anna-Lena Grahn

Skolsköterska

Nyboda skola

Pluggvägen 2

135 46 Tyresö

Tel: 08-5782 9380

anna-lena.grahn@tyreso.se

 

Fyll bifogade dokument och lämna till mentor.

Samtycke till vaccination

Information om vaccination
På tisdag 24/1 har vi en värdegrundsdag då vi arbetar hela dagen runt filmen Billy Elliot. Inga vanliga lektioner denna dag, alla elever börjar 9.30.

Matematik

Vi fortsätter med Algebra

LPP

8E prel planering

NO

Slutspurten med kroppens organsystem. På måndag har vi dissektion och kommer titta på hur alla organ hänger ihop och hur de ser ut i verkligheten. På tisdag kommer eleverna ha ett mindre skriftligt förhör där de kommer att få beskriva varför vi har ett immunförsvar, hur det är uppbyggt och hur det arbetar. Samt kort beskriva njurarnas uppbyggnad och funktion.

Därefter, börjar vi med sex och samlevnad.

Lägger ut LPP nästa vecka.

SO

Vi fortsätter med första världskriget.  Området ska redovisas som rollspelet “Fredskonferensen” eller som ett läxförhör. Planering finns här: Första världskrige

Engelska

Anna group: We finish our topic Health and start a short period with grammar.

HKK

Den här veckan var Gunilla Löfgren vikarie, 8 e fick baka muffins och det gick jättebra! Nästa vecka blir det raggmunk!

Tyska

Läxa till torsdag v. 4: Kapitel 5b, läs texten flera gånger. Kolla så att du kan översätta den. Plugga in glosorna i gloslistan.

Trevlig helg Lag B

Marie och Rolando