Inför vecka 10

Hej,

Inbjudan till registrering för egen nedladdning av böcker från talboksbiblioteket Legimus. Nu finns återigen möjlighet att besöka skoldatateket för att få information om vad talboksbiblioteket är och bli registrerad användare. Första tillfället är onsdag 15 mars. Sedan kommer ytterligare en chans den 22 Mars. Se mer info här

Matematik

Eleverna arbetar med ett mindre arbetsområde inom matematik, samband. De har fått en kurskod till classroom där de har materialet samlat.

LPP
Planering

Prov v 11
För de som ej är klara med algebran finns möjlighet till omprov under studietitden v 10.

NO

Efter lovet kommer vi börja med kemi.

Engelska

Sandra’s group: We keep working with making our own restaurant and menu.

Svenska

Vi kommer att gå vidare med ett tema vi började med i höstas; yrkesliv/framtid. Vi kommer att arbeta bland annat med intervjutekniker, skriva CV och liknande.

SO

Vi fortsätter med arbetsområdet i geografi, “Sverige , Norden, världen “ och med kartövning på Sverige och Europa. Planering finns här:

Sverige, Norden och världen

Kartprov på Sverige och Europas under vecka 11.

Bild

Offentlig konst/skulptur. Ni bör bli färdiga med er teckning av skulpturen denna vecka så att ni kan börja arbeta tredimensionellt. Ni som är klara med teckningen gör planering av det tredimensionella arbetet i Classroom och påbörjar sedan det.

Tyska

Tyska: Prov, torsdag v. 10.  Klicka här så ser du vad du ska kunna till provet torsdag v. 10

Trevlig helg Lag B

Marie och Rolando

Inför vecka 8

Hej,

Information från rektor Christer Svensson;

För att få upp svarsfrekvensen på enkäten från skolinspektionen önskar vi att ni gå in på deras webbplats och besvarar enkäten. Just nu är det 16 procent av föräldrarna som svarat och svarstiden förlängs till och med vecka
Länk till information och inloggningsuppgifter, klicka här

 

Matematik

t arbeta med nästa arbetsområde, Samband,LPP kommer i veckan.Eleverna har börja De elever som har en del kvar att visa för E-nivå inom algebra kommer få chans att göra det på torsdag, alternativt omprov v 10.

NO

Tisdag mindre skriftligt prov sex och samlevnad.

Att kunna

Engelska

Anna`s group: You finish your Grammar papers this week.

Sandra’s group:

We’re continuing on the theme Food.

Svenska

Prov på tisdag i litteraturhistoria. Info ligger på Classroom.

SO

Vi fortsätter med arbetsområdet i geografi, “Sverige , Norden, världen “ och med kartövning på Sverige och Europa. Planering finns här:

Sverige, Norden och världen

 

Trevlig helg Lag B

Marie och Rolando