Inför vecka 17

Hej,

Välkomna till informationsmöte om gymnasievalet torsdag 4:e maj  kl 18.30.

Nu finns återigen möjlighet för dig som har läs- och skrivsvårigheter att komma till skoldatateket och blir registrerad användare av talboksbiblioteket, Legimus. Hör av dig till specialpedagog Johanna Karlsson om du vill veta mer. johanna.karlsson@utb.tyreso.se

Matematik

Vi fortsätter med bråk och procent Onsdag Diagnos E-nivå LPP

NO

Vi jobbar vidare med Kolföreningar. Prov v 18

Mindre läxförhör på E-nivå tisdag.
Att kunna till läxförhöret

Vi har NO på måndag innan läxförhöret.

Engelska

Anna`s group: Book reading.

All details can be found here: Missing

Verb check every Friday, this week catch – feel

Sandra’s group: We’re working with a theme around “Mysteries”. Homework is to write a summary of the text we’ve read

Svenska

Vi har påbörjat ett tema kring språkhistoria. På måndag blir det ett förhör om “Runskrift”

Planering svenska

SO

Vi fortsätter med det sista SO-ämnet, religion.

Vi ska framförallt läsa om islam, men startar med en rest från sjuan: Den kristna kyrkan. Planering finns här:

Den kristna kyrkan

Tyska

Läxa till torsdag v. 17: Vi tränar på prepositioner som styr ackusativ och dativ. Du ska veta vad prepositionerna heter, vad de betyder och hur de används. Övningsbok sid.133 (gula rutan) + sid.137 (gula rutan). Titta även på filmen Prepositioner som styr ackusativ och dativ. (t.o.m 1.38 in i filmen). Lär dig rabbla prepositionerna med hjälp av sångerna!

Trevlig helg Lag B

Marie och Rolando

 

Inför vecka 16

Hej,

Här kommer informationen som gäller vecka 16.

 

Matematik

Vi har nu påbörjat bråk och procent och kommer fortsätta med det efter lovet.

NO

I veckan hade vi laboration på aktivt kol.

Uppgifter som ska vara klara och inlämnade finns i classroom. (två skrivuppgifter och en laborationsrapport)

Engelska

Sandra’s group: We’ve started on a theme around “Mysteries”

Svenska

Vi har just avslutat temat “Framtid – Yrkesliv”. Här hittar ni planeringen för nästa temaområde som är “Språkhistoria”. Planering svenska

SO

Vi inleder det sista SO-ämnet, religion.

Vi ska framförallt läsa om islam, men startar med en rest från sjuan:en kristna kyrkan. Planering finns här:

Den kristna kyrkan

Tyska

Läxa till torsdag v. 16 är kapitel 4B. “Chris Schnell-Schiesserin”. Läs texten högt hemma, så att du får upp ett flyt. Låt gärna någon lyssna. Läs den flera gånger. Lär dig även glosorna i styckesordlistan.

Hkk

Omprov Näringslära torsdag 20/4 kl. 8-9

Tallriksmodellen, länk
Del 2, Näringslära, länk

Trevlig helg Lag B

Marie och Rolando