Sista dagarna

Två dagar återstår nu av terminen.

 

Tisdag 7/6 samlas vi klockan 9 i klassrummet. En kort dag med städning,  bokinlämning m.m. Dagen avslutas runt 11.30 med lunch i cafeterian.

 

Onsdag 8/6. Skolavslutning! Samling i klassrummen 9.15. 9.30 avslutning på skolgården.

Därefter betygsutdelning i klassrummen. Sommarlovet startar senast klockan 11.