Föräldramöte

Föräldramöte

Nu har vi bokat in ett datum för föräldramöte år 9, bra att notera i kalendern.

Välkomna torsdagen den 31 augusti kl. 18.00

Vi ses i skolrestaurangen, studie- och yrkesvägledare, rektor, biträdande rektor och undervisande lärare kommer att närvara på mötet.

Lag B