Svenska och engelska

Hej,

i och med att jag, dessvärre, vabbade hann jag inte skriva in på bloggen i veckobrevet. Här kommer därför en liten uppdatering av vad som gäller i dessa ämnen.

Svenska

Vi börjar närma oss slutet på ”Making Peace”-temat där ni kommer att få avsluta med en skriftlig reflektion kring en av bilderna från boken vi arbetar med.

Engelska

Några av er arbetar med ett tema om Hälsa. Ni andra arbetar med ett tema om mat. Vi tränar ordförståelse, meningsbyggnad och läsförståelse. Ni har också glosor till nästa torsdag. Ni hittar dessa på Classroom.

Gällande svenska och engelska

Svenska

Vi arbetade under första veckan med 2016 års nyord. Vi kommer att fortsätta vidare med Making Peace-temat som vi påbörjade innan jullovet. Ni kommer bland annat att få diskutera i grupper och skriva reflekterande texter.

Engelska

Sandra’s group: Some of you are working with a theme around health and the rest is working with a Food-theme.

You have words (the Food-theme) for homework til next Thursday. You can find the words on your Classroom page.