Svenska / Fysik Period 4, v 2-7

Svenska /Fysik vad innebär det?
Denna omgång har vi integrerat svenska med fysik så att de uppgifter eleverna kommer att göra  kommer att bedömas både utifrån kunskapskraven i svenska och fysik.
Eleverna har fått en PP där vi lagt in både kunskapskrav, planering arbetsmaterial och uppgifter. Den kommer också fyllas på vilket vi gått igenom med eleverna i veckan. Titta gärna i den tillsammans med era barn så kan de berätta hur vi arbetar. 

https://docs.google.com/presentation/d/16mOjn4SI_Rl6CM7k3t7TI3S2NwwtqFXVrQuqMqZ1-fI/edit#slide=id.gfcedeac52_0_1

Anna och Marie