Inför vecka 39

Hej,

Tisdag 26 september är det heldag orientering, se PM. Vi samlas på parkeringen vid Alby gård (till höger när du åker ned mot Alby) . Eleverna startar olika tider under förmiddagen, se bifogad startlista. OBS!! Se till att vara på plats i god tid innan start så att du inte får längre tid än du har varit ute och sprungit.

Ma

Vi fortsätter att arbeta med tal och de olika räknesätten. Begrepp vi kommer att arbeta med är primtal, negativa tal, tal i potensform, kvadratrot mm.

No

Fortsätter med energi, arbete och effekt.

Prov torsdag 5 oktober
Allt material finns i classroom. Några som ej lämnat in energikällor matrisen. Läxa till torsdag kunna det ni jobbade med under torsdagen: Olika energiformer sid 246-250,  finns scannat och ligger i classroom. Var noga med att du håller planeringen.

So

Vi fortsätter med historia och arbetsområdet Mellankrigstiden om vägen fram till andra världskriget. Vi förbereder podd-inspelning. Planering finns här: Mellankrigstide

Eng

You have written the Music Research about your favourite music genre/band/singer. Your homework for Friday is to make a short PPT presentation about your music genre and prepare your oral presentation. You are going to present your homework in small groups.

Tyska

Repetera följande till läxförhöret: glosor i Kapitel 4, öva gärna på de här https://quizlet.com/_3owf12 , repetera verbböjning i Presens, läs på reglerna i Classroom och öva gärna extra här: https://glosor.eu/ovning/tyska-verb-i-presens.7567890.html

Vi kommer att fortsätta jobba med tema resa och semester samt kunna uttrycka vad man har gjort på sommaren.

Info om de kommande proven: v.40. Hör och läsförståelse där ni kommer att få flervalsalternativ som ska fyllas i; v.41 Muntligt prov om de hittills behandlade teman. Exempelvis, man ska kunna konstruera och redovisa en dialog om sin camping utflykt.

v.42. Skriftligt prov: förberedelse och genomförande under lektionstid, där ni får anvisningar och genomgång om innehållet, mm innan själva skrivandet.

Trevligt helg!

Marie och Rolando

Inför vecka 38

Hej,

Torsdagen den 21 september kl 15.00 kommer 9e få besök av SYV-handledare som ska prata med klassen och svara på frågor kring gymnasieval.

Bild

Det förberedande arbetet till animationsfilmerna börjar bli klart och veckan som kommer går vi igenom app och grupperna börjar filma.

Ma

Vi kommer att påbörja avsnittet “Tal”. Avsnittet behandlar de fyra räknesätten, delbarhet, primtal, tal i potensform, kvadratrötter och Pythagoras sats. Elevernas uppgifter kommer att individualiseras, vi kommer att arbeta med två kurser parallellt, dels en E kurs och dels en kurs mot de högre betygsnivåerna.

No

Vi avslutar avsnittet om kraft och effekt och fortsätter med energi, energiformer, energiomvandling och hållbar utveckling.

So

Vi fortsätter med historia och arbetsområdet Mellankrigstiden om vägen fram till andra världskriget. Området ska så småningom avslutas med en podd-inspelning. Planering finns här: Mellankrigstiden

Eng

We are going to continue working with music and news and complete the exercises we have started.

Homework for Friday 22 sep is to gather information about your favourite music genre/band/ singer and write a document and hand in the Classroom(see part 1 in the homework description). More information here.

Spanska

Vecka 39 – ”Uppsatsskrivning” ( förberedelser + genomförande lektionstid)

Svenska

Fortsatt bokarbete, läs till sida 174. Besvara frågorna på bild 10.

Trevligt helg!

Marie och Rolando

Inför vecka 37

Hej,

Ma

Avslutar sannolikhet

Eleverna har sitt arbetsmaterial i classroom kod: sx23sbb

LPP

Prov: Torsdag 14 sept

No

Fortsätter med energi, arbete och effekt. I veckan har eleverna haft ett mindre test på krafter och nästa vecka kommer vi har mer teori kring arbete och effekt samt genomföra laborationer  och skriva labbrapport på det.
Eleverna har sitt arbetsmaterial i classroom kod:1xdngy8

So

Vi avslutar arbetet om ryska revolutionen med ett förhör på fredag 15/9. Sedan fortsätter vi med nazismen.

Planering finns här:  

Ryska revolutionen och Mellankrigstiden

Eng

HOMEWORK DUE TO Monday 12 SEPTEMBER

Do an interview and write a short story of 100-150 words, hand it in on Classroom Engelska åk 9B

Your task is:

*Interview one of the school staff or parents about what it was like when he/she was 16 years old.

*Prepare your questions first.

*Then write text like the ones in ”Sixteen”.

*For those who want a more challenging task tell what you wrote about in class.

 

Spanska

Vecka 39 – ”Uppsatsskrivning” ( förberedelser + genomförande lektionstid)

Tyska

Hemläxa till fredagen v. 37, nya ord och uttryck från Kapitel 4, textbok s.26 och Grammatik: presens s. 119-120 i Övningsboken.

 

Vecka 40 Fredag  – Traditionellt prov

 

Vecka 48 – Muntligt prov ( hotellreception)

Trevligt helg!

Marie och Rolando